• Το ανέβασμα των καλλιτεχνικών δημιουργιών πρέπει να γίνεται μόνο από αυτόν που το δημιούργησε.
  • Το artnart.gr είναι μια κίνηση οπού σκοπό έχει μόνο να προβάλλει καλλιτεχνικές δημιουργίες.
  • Όσον αφορά την προστασία των δικαιώματων των καλλιτεχνικών δημιουργιών είναι καθαρά θέμα των δημιουργών τους. Το artnart.gr προτείνει ο κάθε δημιουργός να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι καλυμμένος νομικά, καθώς και στις φωτογραφίες να έχει υδρογραφήματα και χαμηλή ανάλυση.
  • Το artnart.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το αν κάποια δημιουργία, δεν είναι δημιουργημένη από αυτόν που την ανεβάζει διότι δεν μπορεί να γνωρίζει.
  • Αγοραπωλησίες μέσω του ιστόχωρου δεν γίνονται. Γίνονται μόνο μεταξύ δικής τους συνεννόησης (δημιουργού και υποψήφιου αγοραστή).
  • Το artnart.gr έχει κάθε δικαίωμα να κατεβάσει μια δημιουργία εφόσον υπόκειται σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει.