Κεραμική

Η κεραμική τέχνη είναι τέχνη κατασκευασμένη από κεραμικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου του πηλού. Μπορεί να λάβει διάφορες μορφές όπως επιτραπέζιων σκευών, κεραμιδιών, ειδωλίων και άλλων γλυπτών.